Vermelding van geschikt gebruik van rupsvoertuigen